Tübitak’tan Girişimciler İçin Beklenen Haber Geldi | Üstün Patent
Tübitak’tan Girişimciler İçin Destek

Tübitak’tan Girişimciler İçin Beklenen Haber Geldi

TÜBİTAK’ın iş birliği gerektiren ortak projeleri desteklemek amacıyla açtığı “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme” (Sipariş Ar-Ge) ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme” (Patent Lisans) çağrıları için başvurular 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 13 Mayıs’ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki Sipariş Ar-Ge ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.

Ortaklı projelerin desteklenmesi, iş birliklerini artıracak ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak. Bu süreç Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacak.

Müşteri kuruluşlar içinden ikincil firmalar doğmasını özendireceği düşünülen çağrının, bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülüyor.

Ortak Başvuru Yapılacak

Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor.

Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.

Müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.

Patentli Teknolojiler Sanayiye Aktarılacak

Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen Patent Lisans çağrısıyla da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak.

Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri “teknoloji sağlayıcı kuruluş” olarak nitelendiriliyor. Bunların hak sahibi olduğu, ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yoluyla edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri de “müşteri kuruluş” olarak tanımlanıyor. Çağrıya müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak başvuru yapması gerekiyor.

Patent Lisans çağrısıyla, müşteri kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentlerle korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleriyle edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.

KOBİ’lere Ekstra Destek

Çağrıda projeler en fazla 60 ay desteklenirken, destek üst sınırı büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75 olacak. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasında temel destek oranı yüzde 25 olarak gerçekleşecek.

Müşteri kuruluşun KOBİ olması, yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji “IPC sınıflarından” birini içermesi, müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması gibi durumlarda, destek oranına yüzde10-15 ilave edilecek.

Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60 destek oranı uygulanacak. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

Sipariş Ar-Ge çağrısına başvurular “https://eteydeb.tubitak.gov.tr/” adresi, Patent Lisans çağrısına da Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code