Gökçe Bağ'ın Mesajı | Üstün Patent

GÖKÇE BAĞ'IN MESAJI

SADECE DOĞRU TESCİL ELİNİZİ GÜÇLENDİRİR!

Gökçe BAĞ'ın Mesajı

SADECE DOĞRU TESCİL ELİNİZİ GÜÇLENDİRİR!

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka, tasarım ya da patent tescili; bir ürünün ya da fikrin ar-ge, üretim, satış ve pazarlama aşamalarında fikri hak üzerindeki sahipliğini ispat etmek ve taklitler ile ihalleri engelleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen bir koruma sistemdir.

Bilindiği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil başvuruları ancak fikri hak sahibi ya da vekaletle yetkilendirdiği marka ve patent vekilleri tarafından yapılabilmektedir. Yapılan başvurunun en önemli koşulu ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayabilmesidir. Başka bir deyişle, tescil başvurusunun yapılmasından çok, doğru yapılması ve tescil sürecinin hatasız takip edilmesi asıl önem teşkil eden süreçtir.

Başvuruların eksik ya da hatalı yapılması, doğru sınıfların seçilmemesi, teknik şartname ya da istemlerin yetersiz olması, sürelerin takip edilmemesi, vs. gibi ihtimallerde, fikri hak sahibi açısından tazmin edilemeyecek büyüklükte zaman kaybı ve maddi/manevi kayıplar söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla tescil başvurularının konusuna hakim, teknik bilgiye sahip ekiplerle çalışan marka ve patent vekilleri tarafından, kapsamlı araştırmalar ve hazırlıklar sonucunda yapılması gerektiği aşikardır.

Bir fikri hakkın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında doğru şekilde tescil edilmesi halinde fikri hakka dair koruma süreci başlar. Koruma süreci ile birlikte;

• Fikri hak artık şirketin aktif malvarlığına dahil olur ve devredilebilir,
• Miras yolu ile intikal edebilir,
• Lisans konusu olabilir,
• Rehin edilebilir, teminat gösterilebilir,
• Devlet teşviklerinden yararlanılabilir.

En önemlisi de koruma süreci ile birlikte ilgili fikri hakkın 3. Kişilerce kullanımı, taklitler ya da ihlallerin de engellenmesi hukuki açıdan mümkün hale gelmektedir.

Her sektörde çok sayıda mal veya hizmetin ticaret hayatına hızla girdiği son yıllarda, tüm bu koşullar göz önünde bulundurarak, fikri hak tescillerinin yapılması görünür ve ayırt edici olmak açısından ciddi önem teşkil etmektedir. Bu başvuruların doğru şekilde yapılması ise, fikri hakka dair değerleri arttırmakta, kısa sürede tüketiciler nezdinde ilgili mal ve hizmete güvenin artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, fikri haklarına değer katmak ve tüketici nezdinde güven kazanmak isteyen işletmelerin, fikri haklarını doğru yönlendirmelerle tescil ettirmeleri her geçen gün önem kazanmaktadır.

Gökçe BAĞ
Marka ve Patent Vekili
💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code