Patent | Üstün Patent

PATENT

Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan bir fikir ürünüdür.

Patent Nedir?

Bir buluşa sahip olan herhangi bir kişinin ya da bir kurumun, buluşa konu olan ürünü; belirli bir süre boyunca (20 yıl) üretme, kullanma, satma ve / veya  ithal etme hakkına sahip olması durumuna patent hakkı adı verilmektedir. Bu hakkın somut göstergesi olan belge ise Patent olarak adlandırılmaktaadır. 

Faydalı Model Nedir?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Yurtiçinde, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahiplerine tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Faydalı Model Tescili, kimyasal maddeler ve yöntemler hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Hangi Buluşlar Patent Belgesi Alabilir?

Bir Buluşun Patent Belgesi alabilmesi için aşağıdaki kriterlerin tamamını yerine getirmesi gerekmektedir.

Faydalı Model Tescilinde, Patent Tescili gibi Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması kriteri aranmaz.

Patent Tescil Süreci

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code