Yurt Dışı Marka Tescili | Üstün Patent

YURTDIŞI MARKA TESCİL

Marka tescili, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik olarak kabul edilir.

YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Marka Tescili, ülkeseldir. Başka bir deyişle, marka tescili, sadece başvurusu yapılan ülke sınırları dahilinde geçerlidir. Bu sebeple, gerçek veya tüzel kişinin faaliyet göstermek istediği tüm ülkeler için marka tescil belgesi alması gerekmektedir. Yurtdışı Marka Tescili ihracat yapan işletmelerimiz için çok önemli ve dikkat etmesi gereken bir husustur. Tescilsiz marka ile ihracat ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle, işletmelerin ihracat yapılan ülkeler ve potansiyel ülkeler için Yurtdışı Marka Tescili yaptırması yatırımlarını korumaları açısından neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Biliyor Musunuz?

Ülkemizde ihracat yapan şirketlerimize yurtdışı marka tescili konusunda teşvik ve destek paketleri bulunmaktadır.

Yurtdışı Marka Başvuru Süreçleri

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code