Marka Tescil | Üstün Patent

MARKA TESCİL

Marka tescili, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik olarak kabul edilir.

Marka Nedir?

Marka, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. Maddesinde; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.” olarak tanımlanır.

Marka Tescil Nedir?

Markaların mülkiyet hakkının kimde olduğuna dair ulusal ve uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca kayıt altına alınmasına da marka tescili denir. Marka tescili, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik olarak kabul edilir.

Marka Tescil Süreçleri

Marka İtiraz

Marka başvuru sürecinden sonra Hukuki İnceleme (TPE tarafından yapılan inceleme) ve İlan süreçlerinde iki ayrı itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süreçlerden herhangi birinde başvuru sahibinin markası için verilen red kararına itiraz etme hakkı vardır. Red kararı dikkatlice incelenmeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na detaylı bir dosya haline getirilerek (emsal kararlar, benzerlik araştırması vs.)itiraz edilmelidir. İtiraz süreci marka başvurusu sırasında takip edilmesi gereken en önemli süreçtir.

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code