Tasarım Tescili | Üstün Patent

TASARIM TESCİL

Tasarım; bir ürünün tümü ya da bir kısmının, şekil, çizgi ve renk gibi unsurlar ile birlikte zenginleştirilmesiyle elde edilecek dış görünümdür

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü ya da bir kısmının, şekil, çizgi ve renk gibi unsurlar ile birlikte zenginleştirilmesiyle elde edilecek dış görünümdür.
Bir tasarımın tescillenebilmesi için yenilikçi ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. 

Tasarım Tescil Süreci

Tasarımların Uluslararası Tescili ve Lahey Anlaşması​

Dünyadaki genel uygulamalara bakıldığında, endüstriyel tasarım koruması, verildiği ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir ve birden fazla ülkede koruma elde etmek için her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması gereklidir. Yani her bir ülke için yapılacak başvuru, ayrı dil, ayrı vekil, ayrı para birimleri ile ayrı ücretler anlamına gelmektedir. Oysaki yapılacak uluslararası bir başvuruyla tek bir form doldurularak bu formda koruma talep edilen ülkelerin belirlenmesiyle o ülkelerde koruma sağlama imkânı elde edilmektedir. Bu koruma ise her ülkenin ulusal başvurusuyla eşdeğer bir koruma olacaktır.

Tasarımını (Lahey Anlaşmasına taraf) beş ülkede korumak isteyen bir kişi için 2 alternatif vardır;

Tasarım Tescili, Patent ve Faydalı Model Tescilleri gibi kişiye üretme, kullanma ve satma hakkı verir.

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code