Onlar Birer Türk Markası

Ülkemizin Başı Fason Üretimle Belada

Fason üretimle ilgili bir yazıda şöyle bir açıklama yapılıyor: “Bazen sanayileşmiş ülkelerdeki firmalar gerekli ham madde veya malzemeyi sağlayarak az gelişmiş ülkelerdeki firmalara bu tür emek gerektiren malların üretimini yaptırır, sonra da bu malları devralarak kendi ana ülkelerinde veya üçüncü ülke piyasalarında pazarlarlar”. Bu tanımdan yola çıkarsak göreceğiz ki, ülkemizde fason ihracatı temelinde dünyaya hizmet …

Ülkemizin Başı Fason Üretimle Belada Devamı »