Mülkiyet Haklarındaki Değişikliklere Dikkat! | Üstün Patent

Mülkiyet Haklarındaki Değişikliklere Dikkat!

Henüz mülkiyete dair kurallar konulmamış gözükse de Metaverse dünyasında, NFT’de düzenlenen telif süreci ile mülkiyet haklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Hali hazırda bazı gelişim alanları için çalışmaların sürmesi, haksız kazanç ortamını ortadan kaldırarak fikir sahibinin haklarını da koruyacak sistemler geliştirilmesi yeni dünyanın kazanımları arasında yerini aldı.

Şimdilik, özellikle Metaverse için devletlerin bir araya gelerek kurguladıkları bir mülkiyet hakkı süreci yok gözükse de kullanım yoğunluğu ve pasta payı yükseldikçe durum değişecek ve bir şekilde bu süreçler yasal boyutlara taşınarak hukukta yerini alacaktır. O an gelene kadar marka sahiplerinin Metaverse dünyasında yer alabilmesi ve herhangi bir hukuki süreçte ellerinin güçlü olabilmesi için tescil süreçlerinde de bazı eklemelere ihtiyaçları vardır. Markaların ve girişimcilerin sanal dünyada taşıyacakları her fonksiyonu düşünerek tescilli sektörel markalarına, ek sınıflar ekletmeleri risklerin minimize edilmesi, dahası bu trene zamanı geldiğinde binmiş olunması açısından oldukça önemli olacaktır.

Bunun yanında şiddetle önerdiğim başka bir konu ise, özellikle Metaverse dünyasına giriş yapmak hedefleniyorsa, mülkiyet hakları danışmanları ile süreçlerin sürdürülmesidir. Çünkü netleşmemiş koşullar, takip mekanizması ve prosedürsel süreçler aynı olmamakla birlikte, henüz birbirini yasal olarak tanımayan iki dünyada ticaret yapmanın zorluğunun yanı sıra mevzuat takibi açısından hemen hemen imkansız gözükmektedir. Tıpkı Google’nin algoritması gibi dinamik bir sürecin içinde bulunulduğunu ve sürekli bu gelişimin bir parçası olarak kalınması gerektiğinin de farkındalığı ile Metaverse dünyasında yerini almak sürdürülebilirliği sağlamak açısından en doğru yol işlerin bir bilenlerle ve süreçleri yakından takip edenlerle yürütülmesi olacaktır.

İki dünyanın ilk markalarının zamanı geldiğinde yolları açık olması dileğiyle…

Özlem Arslan Kart – Üstün Patent Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code